IT ūkio priežiūra

 • kompiuterinės ir programinės įrangos auditas
 • prevencinė kompiuterinės įrangos priežiūra – profilaktika;
 • incidentų likvidavimas darbo vietoje arba nuotoliniu būdu;
 • laikinas technikos keitimas;
 • kliento poreikių įgyvendinimas (naujų darbo vietų diegimas ar kitų naujai atsiradusių kliento poreikių įgyvendinimas, konsultacijos visais IT klausimais telefonu arba kliento darbo vietoje ir pan.);
 • IT sistemos unifikavimas;
 • senos įrangos surinkimas utilizavimui;
 • eksploatacinių medžiagų administravimas ir tiekimą ir t. t.
 • Pagalba nuotoliniu būdu ir konsultacijos telefonu;
 • Pastoviai stebima kompiuterių būklė naudojant pažangiausias technologijas;
 • Teikiamos veiklos ir kompiuterinės įrangos būklės ataskaitas;
 • Kliento atstovavimas sprendžiant kompiuterines problemas su trečiaisiais asmenimis;
 • Konsultacijos IT ūkio planavimo ir plėtros klausimais;